Z obrazcem na spodnji povezavi lahko potrdite status vloge ESTA. Obrazec za preverjanje statusa ESTA lahko vsebuje pet možnih rezultatov. Ta stanja so naslednja:

“Application Approved” – vaša vloga je bila obravnavana in lahko potujete v okviru programa za odpravo vizumov. Dovoljenje ESTA se izda za obdobje dveh let (ali do izteka veljavnosti potnega lista) in se lahko uporablja za največ 90-dnevne obiske.

“Vloga ni bila najdena” – to pomeni, da niste oddali vloge ali pa ste navedli napačne podatke o potnem listu ali imenu.

“Application Expired” (vloga je potekla ) – to pomeni, da je vaša prejšnja vloga ESTA potekla.

“Vloga čaka na obravnavo” – vaša vloga je še v postopku obdelave. Za obdelavo vaše vloge upoštevajte 72 ur.

“Potovanje ni odobreno ” – to pomeni, da je bila vaša ESTA obdelana, vloga pa zavrnjena. Zato ne morete potovati v okviru programa za odpravo vizumov. Še vedno lahko zaprosite za ameriški vizum.

Preberite več o različnih opisih preverjanja statusa ESTA.

Preverite stanje vloge ESTA